Souhlas se zpracováním osobních údajů


1. Udělujete tímto souhlas Mgr. Lence Dvořákové, se sídlem Zelená 943/7, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ 647 28 617, fyzické osobě zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
– jméno;
– e-mail.

2. Jméno a e-mail jsou nezbytné pro zasílání návodů, tipů a dalších informací za účelem marketingové a obchodní nabídky služeb správce. Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu 36 měsíců.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například kliknutím na odkaz „Odhlásit“ nebo „Unsubscribe“ v emailové zprávě, zasláním emailu na adresu lenka@publicspeaking.cz nebo dopisem na adresu správce.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však mohou pro správce zpracovávat i tito zpracovatelé:
– poskytovatel software Drip, Leadpages a Teachable;
– případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době provozovatelka nevyužívá.

5. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět;
– požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
– požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
– vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit;
– požadovat po mně výmaz osobních údajů;
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.