Domácí úkol 3: Informativní řeč


Cílem většiny řečí, které nás potkají v běžném životě, je předat nějaké informace – může to být referát o kočce divoké, představení výsledků výzkumu červených krvinek, prezentace pro potenciálního klienta, který zvažuje nákup pěti vozů Audi, zpráva o důvodech zpoždění opravy dálnice do Brna nebo informace o kostele sv. Františka z Assissi, kterou podává návštěvníkům jejich průvodce. Informativní řeč nabízí více stupňů volnosti, než krátká argumentace, kterou jsme se zabývali posledně. Přesto pokaždé, když stojíme před podobným úkolem, musíme zohlednit řadu okolností. Kolik toho o tématu naši posluchači už vědí? Jaké poznání si mají z naší řeči odnést? Kolik informací jim opravdu zvládnu ve vymezeném čase předat? Informativní řeč na nás řečníky klade také větší nároky, pokud jde o potřebu posluchače zaujmout a udržet jejich pozornost.

V tomto úkolu máte připravit a přednést 5-10minutouvou řeč na téma, které si sami zvolíte. V rámci vybraného tématu zvážíte, jaké informace zahrnete a jaké vynecháte, jak jednotlivé myšlenky uspořádáte a jak je budete prezentovat, aby sdělení bylo pro posluchače přístupné a zajímavé.

Domácí úkol v kostce:

1. Zvolte si téma.

2. Brainstorming: o čem by se na toto téma dalo mluvit.

3. Zúžení: hlavní body.

4. Osnova.

Na příští schůzce budeme s osnovou dále pracovat, vlastní příprava řeči bude úkolem na poslední hodinu.

Domácí úkol krok za krokem