Argumentace – příklad


K tématu “Kouření v restauracích by mělo být zakázáno” by první seznam argumentů mohl vypadat nějak takhle:

– kouření škodí zdraví
– ohrožení zdraví zákazníků
– ohrožení zdraví personálu
– snížení výdajů na zdravotnictví
– zvýšení prosperity po zákazu kouření
– smrad
– špatný příklad pro děti
– snížená chuť k jídlu
– snížení nákladů na vzduchotechniku
– špatná komunikace (lidi se nevidí, zkus se bavit s kuřákem)
– nečiň druhému, co nechceš, aby on činil tobě

Z těchto bodů jsou “kouření škodí zdraví” a “snížení nákladů na zdravotnictví” příliš obecné, nadřazené naší tezi o zákazu kouření v restauracích, a proto je vyřadíme. Další můžeme dále seskupit a zobecnit, až nám k naší tezi zůstanou tyto dva hlavní body:

KOUŘENÍ V RESTAURACÍCH BY MĚLO BÝT ZAKÁZÁNO

I. Kouření výrazně zhoršuje prostředí v restauraci.

II. Nekuřáckým restauracím se daří lépe než kuřáckým.

K tomu, aby vás napadala perfektní tvrzení, která použijete jako hlavní body, potřebujete trochu cviku. Když se podíváte na svůj seznam, pravděpodobně tam ze začátku budete nacházet spíše příliš obecné kandidáty na vyřazení nebo naopak příliš konkrétní příklady, které dobře poslouží k doložení vašich tvrzení, jako samotná tvrzení ale neobstojí. Při formulaci hlavních bodů vám může pomoct, když zkusíte identifikovat klíčové části problému, nebo se pokusíte objevit nějaké schéma, jako třeba krátkodobá/dlouhodobá perspektiva, minulost/budoucnost, snížení/zvýšení, příčina/následek.

V našem příkladu se zákazem kouření v restauracích by tento přístup mohl vygenerovat například tato tvrzení:

klíčové části: zdraví a peníze –> Zákaz kouření v restauracích bude mít pozitivní vliv na zdraví personálu i zákazníků. Zákaz kouření v restauracích znamená pro provozovatele snížení nákladů a zvýšení zisku.

krátkodobá/dlouhodobá perspektiva: Zákaz kouření nepřináší krátkodobě zvýšené náklady, dlouhodobě znamená vyšší zisky. –> Nekuřácké restaurace jsou pro provozovatele ekonomicky výhodnější.

minulost/budoucnost: dříve bylo kouření akceptovanou součástí životního stylu, dnes je normální nekouřit –> Nekouření je trend, na nějž by měly restaurace reagovat.

snížení/zvýšení: možná ubydou zákazníci-kuřáci, nahradí je nekuřáci –> Možné snížení počtu zákazníků-kuřáků bude nahrazeno zvýšením počtu nekouřících zákazníků.

příčina/následek: v kuřáckých restauracích je smrad, a proto tam spousta lidí nechce chodit –> Prostředí kuřácké restaurace odrazuje zákazníky.

Které z možných variant vyberete pro své hlavní body, záleží na vašem osobním přesvědčení a váze, kterou různým argumentům přikládáte, ale také na situaci, v níž hovoříte, cílové skupině atd. Žádné řešení není univerzální či jediné možné. Zásadní je samozřejmě taky to, zda to které tvrzení dokážete doložit nějakými hodnověrnými příklady, fakty, daty apod.

V našem příkladě se zákazem kouření v restauracích bychom mohli své hlavní body podpořit takto:

KOUŘENÍ V RESTAURACÍCH BY MĚLO BÝT ZAKÁZÁNO

I. Kouření výrazně zhoršuje prostředí v restauraci.

A. Zakouřené prostředí ohrožuje zdraví zákazníků i personálu.

B. Kouřem načichne oblečení a vlasy, což spoustu lidí odrazuje.

II. Nekuřáckým restauracím se daří lépe než kuřáckým.

A. Nekuřácké části restaurací jsou vždy plné.

B. Po zavedení zákazu kouření v restauracích v zahraničí se zvýšil počet hostů.

 

Zpět: Argumentace – krokem za krokem