Argumentace – krok za krokem


1. Vyberte si 3 – 5 tezí a zvolte si stanovisko, které budete obhajovat. Použít můžete některé z těch, které jsem připravila tady, nebo si zvolte vlastní.

Není podstatné, pro jaké stanovisko se rozhodnete – nehodnotíme názor, ale argumentaci. Může být dokonce zajímavé zkusit si vystavět 2 řeči a obhajovat jednou tu, podruhé opačnou polohu. (V reálném životě jistě mohou nastat situace, kdy si chcete nebo potřebujete zachovat neutralitu a nevyslovit se ani pro, ani proti. Základní strukturu argumentace lze samozřejmě použít i v takových případech. Pro účely tohoto cvičení budeme vždy obhajovat jednoznačné stanovisko.)

2. Pro každou vybranou tezi připravte osnovu argumentace ve tvaru

TEZE
I. hlavní bod
A.
B.
II. hlavní bod
A.
B.

Jak na to

Položte si otázku, proč je vaše teze pravdivá. Zapište si, co vás napadá. Zhodnoťte svůj seznam kriticky, z hlavních bodů by i bez znalosti původní teze mělo být zřejmé, jaký názor obhajuji. Některé z prvotních nápadů budou možná mířit příliš vysoko, takové vyřaďte. Jiné vám třeba později poslouží k doložení vašeho tvrzení, takové zkuste zobecnit, zastřešit sjednocující myšlenkou. Hlavní body by měly být vyvážené tak, aby se jeden nekrčil ve stínu druhého a jejich vysvětlení vám zabralo přibližně stejně času. Formulujte je jako věty spíš než hesla, měly by mít tak 5-10 slov (v osnově jsou to body I. a II.). Zkuste si je říct nahlas – musí vám “jít do pusy”.

Hlavní body jsou tvrzení, jimiž zdůvodňujete svou ústřední tezi, a musíte své posluchače přesvědčit, že tato tvrzení platí. K tomu vám poslouží vhodný “důkazní materiál”. Podívejte se znovu na své hlavní body a zkuste si odpovědět: co mě k tomuto tvrzení přivedlo? Jaká informace, příklad, zkušenost dokazuje, že je to pravda? Hodit se vám můžou některé z vašich prvních myšlenek, pokud dokážete vysvětlit, jak a proč podporují vaše tvrzení. Dejte pozor, aby se použité “důkazy” skutečně vztahovaly k tomu, co chcete dokázat (teoreticky je to jasné, v praxi občas zrádné) a buďte konkrétní. Můžete použít i osobní zkušenosti nebo hypotetické příklady, ty ale musí být realistické a uvěřitelné. Tohle je ta část, která vašeho potenciálního posluchače může přesvědčit (i když si ji třeba nebude pamatovat). V osnově, kde je tato část označena u každého bodu jako A. a B., si vyhraďte klidně pár řádků.

3. Pro jednu z vybraných tezí si připravte 4-7minutovou řeč.

Vaše řeč by měla obsahovat minimálně tyto prvky:

Úvod

– vyslovte svou tezi

– představte hlavní body

První hlavní bod

– vyslovte tento bod a vysvětlete jej

– ukažte, že tvrzení obsažené v tomto bodě platí (příklady, odkazy, daty, …)

– uzavřete tento bod

Druhý hlavní bod

– vyslovte tento bod a vysvětlete jej

– ukažte, že tvrzení obsažené v tomto bodě platí (příklady, odkazy, daty, …)

– uzavřete tento bod

Závěr

– zopakujte svou hlavní tezi a shrňte argumentaci obou hlavních bodů

– uzavřete svou řeč

Kostru jste si připravili v předcházejícím kroku, zbývá ji na všech stranách obalit masem. Na začátek přidejte úvod, mezi jednotlivé části hladké přechody a na konec shrnutí a závěr.

K úvodu patří “15 vteřin slávy” – vychutnejte si, že máte slovo, a přesvědčte se, že je obecenstvo připravené. Chvilka ticha na začátku přiměje i hráče pasiánsu zvednout oči od obrazovek, opozdilci plížící se od dveří se zastaví a zastydí. Pak vysvětlete, o čem budete mluvit, jaký názor zastáváte a co vás k němu vede. Vlastní teze, kterou obhajujete, by neměla být první větou ani součástí prvního souvětí. Vemte posluchače pomyslně za ruku a doveďte ho k tomu, co chcete říct, jako byste ho vedli na start, a přitom mu popište, co ho na trati čeká.

Pohovořte ke každému z hlavních bodů a dbejte přitom na to, aby obecenstvo vždy vědělo, kde se právě nacházíte. Strukturu jste mu nastínili hned na začátku, ani po cestě ale nezanedbávejte značení. Dbejte také na to, aby přechody mezi jednotlivými částmi byly hladké, kromě verbální signalizace (např. “podívejme se teď na ten druhý důvod”) tomu můžete dopomoci také vhodnými pauzami a pohybem po scéně (úvod uprostřed, první bod vpravo – což je pro diváky vlevo, ve směru čtení, druhý bod vlevo, závěr znovu uprostřed).

Závěr obsahuje shrnutí argumentace a zopakování hlavní teze. Měl by být dobře rozpoznatelný také z vaší intonace – řečeno hudebními pojmy je závěr crescendo a ritardando, neboli je třeba postupně zesilovat a zpomalovat. Když to uděláte správně, hráči pasiánsu podruhé zvednou oči od obrazovek a předčasně odcházející strnou s rukou na klice, aniž byste museli použít všeobecně srozumitelné “děkuji za pozornost”.

Příklad