Miloš Zeman na VŠE – hodnocení


Toto hodnocení se vztahuje k příspěvku, který najdete tady.

HODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEVU
řečník:MILOŠ ZEMAN
Místo:VŠE v Praze
Datum:29.10.2012
Typ proslovu:přednáška - informativní
Název:Ekonomická krize, krize ekonomiky
Hlavní myšlenka:Investice jsou důležitější než spotřeba
1 - výborně; 2 - dobře; 3 - jakž takž; 4 - nedostatečně; 5 - špatně
OBSAH
ÚVOD
Vzbuzení pozornosti a zájmu2
Jasné představení tématu3
Informace o struktuře proslovu4
VLASTNÍ PROSLOV
Jasně formulované hlavní myšlenky3
Doložení hlavních myšlenek (příklady, data, ...)2
Logická organizace proslovu3
Přesvědčivost argumentace4
Hladké a logické přechody mezi jednotlivými částmi2
ZÁVĚR
Jasná signalizace přechodu k závěru2
Shrnutí hlavních myšlenek3
Efektní a efektivní závěr2
OBECNĚ
Použitý jazyk vhodný a přiměřený tématu a publiku2
Absence žargonu, zbytečně komplexních struktur, manýr3
Použití rétorických nástrojů
FORMA
Příprava před začátkem (poznámky, vizuální pomůcky, technika)
Zaujetí řečníka pro téma3
Použití humoru - vhodnost pro dané publikum, relevance k tématu2
Užitečnost vizuálních pomůcek (přispívají porozumění, čitelnost, design)
Využití prostoru, pohyb4
Postoj a gesta - kontrola, přiměřenost3
Oční kontakt s publikem3
Hlasitost projevu
Variabilita hlasu v tempu, hlasitosti, intonaci5
Plynulost projevu, absence vycpávek1
POZNÁMKY