Andrej Babiš po zvolení předsedou ANO – hodnocení


Toto hodnocení se vztahuje k příspěvku, který najdete tady.

HODNOCENÍ PROSLOVU
Řečník:Andrej Babiš
Místo:sjezd ANO 2011, Praha
Datum:2. března 2013
Typ proslovu:projev
Název:
Hlavní myšlenka:???
1 - výborně; 2 - dobře; 3 - jakž takž; 4 - nedostatečně; 5 - špatně
OBSAH
ÚVOD
Vzbuzení pozornosti a zájmu4
Jasné představení tématu4
Informace o struktuře proslovu
VLASTNÍ PROSLOV
Jasně formulované hlavní myšlenky5
Doložení hlavních myšlenek (příklady, data, ...)
Logická organizace proslovu5
Přesvědčivost argumentace
Hladké a logické přechody mezi jednotlivými částmi5
ZÁVĚR
Jasná signalizace přechodu k závěru
Shrnutí hlavních myšlenek5
Efektní a efektivní závěr5
OBECNÉ
Použitý jazyk vhodný a přiměřený tématu a publiku3
Absence žargonu, zbytečně komplexních struktur, manýr4
Použití rétorických nástrojů
FORMA
Příprava před začátkem (poznámky, vizuální pomůcky, technika)5
Zaujetí řečníka pro téma3
Použití humoru - vhodnost pro dané publikum, relevance k tématu
Užitečnost vizuálních pomůcek (přispívají porozumění, čitelnost, design)
Využití prostoru, pohyb
Postoj a gesta - kontrola, přiměřenost3
Oční kontakt s publikem5
Hlasitost projevu
Variabilita hlasu v tempu, hlasitosti, intonaci3
Plynulost projevu, absence vycpávek5
POZNÁMKY