Miloš Zeman: nemáme lepší řečníky?

Miloš Zeman bývá považován za výborného řečníka. Na konci 80. let, v éře Milouše Jakeše a škodolibého posměchu jeho památnému projevu na Červeném Hrádku, působil Miloš Zeman jako zjevení. Náhle tady byl člověk, který dokázal pojmenovat problémy, o kterých si běžní lidé jenom šeptali, a navíc promlouval rozvážně a s klidem, jeho věty měly hlavu a patu a řadil je za sebe bez sebemenšího zaváhání jako korálky na šňůrku. (Podívejte se na záznam jeho vystoupení v televizi v srpnu 1989.) Jak obstojí Miloš Zeman jako řečník dnes, když měřítkem už nejsou jen vyprázdněné projevy komunistických papalášů? Je opravdu výborným řečníkem? K posouzení nám poslouží jeho přednáška na Vysoké škole ekonomické v Praze, kam byl 29. 10. 2012 pozván coby prezidentský kandidát.

VERDIKT:
25star
+ plynulost projevu
+ formální jazyková správnost
+ užívání dat, příkladů, citací

– velmi monotónní projev
– malý kontakt s publikem, slabé využití prostoru
– horší přehlednost přednášky, nepřesvědčivost argumentace

Během svého proslovu na VŠE Miloš Zeman potvrdil, že schopnost plynule řadit jednu větu za druhou má i dnes. Nejspíš právě dovednost hovořit spatra bez jediného zaváhání, bez jediného „eeeehm“, téměř jako by svůj proslov četl, spolu s pohotovostí, s níž je schopen uvádět čísla, příklady a citáty, mu vynesla pověst zdatného rétora. Při bližším pohledu ale bohužel neobstojí logika argumentace a představě schopného řečníka pak už vůbec neodpovídá přednes, který je mdlý a monotónní, téměř bez interakce s publikem.

Svou přednášku zahájil Miloš Zeman odkazem na pověstnou délku projevů Fidela Castra a slíbil, že sám bude hovořit jen zhruba dvacet minut. Slouží mu ke cti, že oněch dvacet minut opravdu dodržel, přestože by jistě zvládl i pár hodin, jako Fidel. Zbytek času mohl být věnován dotazům, jak byl původní záměr. (Část věnovaná otázkám a odpovědím není součástí tohoto hodnocení.)

Obsah a uspořádání proslovu by měly být zvoleny tak, aby podpořily hlavní řečníkovu myšlenku. Jaký záměr sledoval v této své přednášce Miloš Zeman? Název zněl „Ekonomická krize, krize ekonomiky“, výstižnější by ale bylo “Proč jsou investice důležitější než spotřeba”, neboť právě to bylo zřejmě poselství, které chtěl Miloš Zeman posluchačům předat. Je škoda, že tato teze hned v úvodu nezazní, lépe bychom pak mohli sledovat posloupnost směřující k tomuto závěru. Takhle jsme jako spolujezdci, kteří se nechávají vézt po hladké cestě myšlenek navazujících jedna na druhou, ale výlet bychom si přece jenom víc užili, kdyby nám řidič na začátku sdělil cíl a třeba i poskytl mapu.

Nejprve očekáváme analýzu krize ekonomiky, kterou nám Miloš Zeman přislíbí [3:37]. Vzápětí to trochu zadrncá, nevíme přesně, co se stalo, ale zdá se, že jedeme po jiné silnici [4:08] – větě “Tyto dva chcete-li oficiální, ale já bych spíše řekl nejvíce frekventované přístupy…” prostě chybí logický předchůdce. Pomocí příkladu Ceauseskova Rumunska pak Miloš Zeman vyvrací “kalouskovské řešení“ problémů státního dluhu radikálním šetřením [5:05] a vzápětí se pustí do varianty “nejprve obnovit ekonomický růst a z něj pak splácet dluh” [6:52]. V čem je v tomto případě problém, se nedozvíme, protože kritika způsobu měření hrubého domácího produktu přivádí po půlce přednášky [11:15] Miloše Zemana k zřejmě hlavní myšlence, tedy důležitosti investic.

Jak říká, populističtí politici nabízejí občanům buď sociální dávky, nebo snížení daní, protože „investice nemají volební právo“. Protestantská etika skandinávských zemí naopak velí “šetřit a investovat” a díky ní tyto země obstály v nynější euroamerické ekonomické krizi [15:45]. „Skutečnou příčinou naší ekonomické krize je přežranost,“ říká Miloš Zeman [17:30] a ilustruje to na příkladu řeckých důchodců, jejichž průměrný starobní důchod je i po radikálních úsporných opatřeních čtyřikrát větší než důchod český. Z toho vyvozuje závěr, že politici se snaží získat hlasy voličů, a proto neustále zvyšují spotřebu, a tím pádem snižují investice [18:44]. Dále to dokládá vývojem podílu investic ve výdajích českého státního rozpočtu, které na rozdíl od mandatorních výdajů a výdajů na státní aparát klesají. Podinvestovaností české ekonomiky se tak podle Miloše Zemana odsuzujeme k budoucí zaostalosti. Nadvakrát pak svou přednášku končí, nejprve varováním před slibujícími politiky [20:17], napodruhé a doopravdy citátem Martina Luthera a metaforickou výzvou k upřednostnění investic před spotřebou: “Snažte se méně konzumovat jablka a více sázet jabloně.” [21:30]

Pokud vám připadá, že uvedené závěry z řečeného nevyplývají, není to způsobeno nepatřičným zestručněním. Prostě nevyplývají. Všimnete si toho ale spíše při čtení než při poslechu, plynulost Zemanova projevu Vás totiž postupně ukolébá. Mluví a mluví a mluví… stále stejně rychle, stejně nahlas, se stejnou intonací. Kdybyste nerozuměli slovům, nepoznáte, kdy vypráví vtip a kdy cituje statistiku. Řeč navíc nedoprovázejí prakticky žádná gesta ani mimika. Naprostá jednotvárnost projevu je tak po nepřesvědčivé argumentaci další obrovskou slabinou. Miloš Zeman navíc přechází sem tam za stolem, který tvoří masivní bariéru mezi ním a posluchači, a nesnaží se ji překonat ani aktivním očním kontaktem. Kvůli absenci jakékoliv dynamiky působí Zemanův projev unaveně, jakoby ho opakoval už posté a bez špetky nadšení.

Přesvědčivosti přednášky neprospívají ani občasné sebestředné komentáře. Dotazy na Miloše Zemana by měly začínat slovy “jak to děláte, že jste tak geniální” [1:48]. Zatímco “ekonomičtí novináři s inteligencí jim vlastní nejsou schopni pochopit víc než deskriptivní úroveň”, Miloš Zeman nám nabízí rovinu analytickou [3:12]. Život člověka se dá měřit tím, zda dokázal zplodit syna či dceru, Miloš Zeman mimochodem dokázal obojí [11:44]. Švédsko za posledních 10 let splatilo polovinu svého státního dluhu, a to skoro nikdo neví (Miloš Zeman ale ano) [16:09].

Shrnu-li to: Miloš Zeman dozajista vyniká schopností mluvit plynule a bez zaváhání, způsob přednesu, nedůsledná argumentace a nepatřičné projevy ega ovšem celkový dojem srážejí do průměru. Nebo to v Česku stačí? Nemáme lepší řečníky?

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..