Jak se zařadit mezi nejlepších 5%

prezentaceNedávno jsem strávila dva týdny hodnocením projektů financovaných z veřejných prostředků. Hodnocení bylo komisionální, což znamená, že se den co den sešlo minimálně osm lidí, aby vyslechli prezentace řešitelů projektu a pak vyřkli ortel, zda má být projekt financován i nadále. Všechny projekty prošly, některé byly skvělé, některé dobré a jiné slabší, jedno však měly společné: úroveň prezentací byla žalostná. Opravdu žalostná. Až mě to vede k úvaze, že můj článek Smrt PowerPointem čtenáři neberou jako sarkastickou nadsázku, nýbrž jako návod, jak prezentace připravit.

A tak tedy doporučení pro prezentace zjednoduším na samou dřeň. Protože už jen tyhle dvě věci stačí, abyste vynikli jako řečnické hvězdy a zajistili si nehynoucí vděk jinak trápeného publika:

  1. Dívejte se na lidi, pro něž prezentujete, ne na plátno, kam promítáte svou prezentaci.
  2. Nepoužívejte slajdy popsané textem. Diváci nemohou najednou číst i poslouchat (fakt to nejde, vyzkoušejte si to).

Třeba jednou tato dvě základní pravidla natolik proniknou do povědomí prezentátorů, že bude mít smysl se bavit i o dalších věcech – o grafické úpravě, využití obrázků, struktuře projevu a řečnických nástrojích. Pro začátek opravdu stačí tyhle dvě věci. Chcete-li vyniknout, je to jedinečná příležitost – laťka je zatraceně nízko.

Foto: Matthew Hurst, „powerpoint presentation“, Creative Commons

2 komentáře

  • Michal Šatal

    Skvělé rady. Za sebe bych přidal ještě jednu (možná by z toho mohlo vzniknout desatero). 3. Udělejte na konci svého projevu shrnutí, co jste se vlastně snažili říct, především tehdy, mluvíte-li více, jak pár minut.

    Každý unavený, líný či zmatený posluchač to ocení. Především já. 🙂

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *